• Alle

‘Laatste Kouwe Tuinder’ in Poeldijk

vrijdag 16 juni 2023 20:00 uur


“Niemand verlaat na afloop de zaal zonder glimlach, blik van herkenning of bewondering voor de manier waarop Zuijderwijk een heel persoonlijke inkijk geeft in zijn leven”. Dat belooft de Stichting Vrienden Bij Barth, die op vrijdagavond 16 juni de documentaire ‘De laatste kouwe tuinder van het Westland’ vertoont in de ontmoetingsruimte van de Bartholomeuskerk in Poeldijk.  

Volgens hen is de documentaire “een film die geen mens onberoerd laat. Of je hoofdpersoon Peter Zuijderwijk uit Monster nu wel of niet kent. Of je nu wel of geen Westlander bent. Of je nu wel of niet in zijn kasboek (gevuld met 400 namen van werknemers) staat. De film van documentairemaker Angelo Damen raakt een gevoelige snaar bij heel veel mensen.”

Herkenning

Hoe krijgt de documentaire dat voor elkaar? “Omdat iedereen dingen herkent uit zijn of haar eigen leven,” licht de stichting toe. “Zuijderwijk geeft een heel persoonlijke inkijk in zijn leven. Of het nu gaat om het op geheel eigen wijze 42 jaar lang produceren van voedsel, of zijn bijdrage aan de maatschappij.”

Producer en Zuijderwijk erbij

Het is voor het eerst dat dit stukje onvervalste Westlandse historie met eigen ogen gezien kan worden in Poeldijk. De organisatie Bij Barth streeft ernaar zowel de producer als Peter Zuijderwijk erbij aanwezig te laten zijn. De prijs voor deze avond is €10 per persoon, inclusief koffie of thee. Na de film is er nog een gezellig samenzijn met muziek onder genot van ene hapje en een drankje.

Opgeven of aan de deur

Opgeven voor deze filmavond kan vooraf via activiteiten@bijbarth.nl, maar er kan ook aan de deur een toegangskaartje worden gekocht. Vooraf boeken en betalen kan door de bijdrage over te maken op NL90 RABO 0356 5021 47 ten name van Stichting Vrienden Bij Barth in Poeldijk o.v.v. Filmavond 16 juni en uw naam.


<p>Peter Zuijderwijk uit Monster geeft een heel persoonlijke inkijk in zijn leven.</p> Peter Zuijderwijk uit Monster geeft een heel persoonlijke inkijk in zijn leven. ©(Foto: PR)