• Alle

Lezingen op donateursavond Oud-Castricum

dinsdag 21 november 2023 20:00 uur


CASTRICUM - De jaarlijkse donateursavond van Oud-Castricum, die ook toegankelijk is voor andere belangstellenden, wordt gehouden op 21 november in de dorpskerk.

De avond bestaat uit twee lezingen. De eerste wordt voor de pauze gegeven door Gerard Castricum en heeft als onderwerp: ‘Graven groeven niet, zij schonken grond aan kerken en abdijen.’ Na de pauze vertelt Ernst Mooij aan de hand van een beeldpresentatie over het ‘Leven met het water in de duinen’. De donateursavond op dinsdag 21 november begint om 20.00 uur in de dorpskerk aan het Kerkpad 1 in Castricum. De kerk is open vanaf 19.30 uur.


De duinen zijn natter geworden sinds het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening is gestopt.  De duinen zijn natter geworden sinds het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening is gestopt. ©(Foto: Ernst Mooij)locatie

Dorpskerk Castricum
Kerkpad 1
Castricum