• Alle

Waarom protesteerde Jezus niet?

zondag 25 februari 2024 15:30 - 16:30 uur


Op zondag 25 februari, de derde zondag in de lijdenstijd, staat ‘plaatsvervanging’ centraal als thema van de Open Samenkomst in de Plantage kerk. Als Jezus gevangen genomen wordt, zorgt Hij er voor dat Zijn discipelen in vrijheid de bedreigende situatie de rug kunnen toekeren. Waarom liet Hij Zichzelf wél gevangen nemen terwijl Hij onschuldig was?

Naast de uitwerking van het thema is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook is er tijd voor zang, gebed en ontmoeting met koffie of thee.

Plaats: Lange Nieuwstraat 61; Tijd: van 15.30-16.30 uur. Toegang gratis.


Correcties, vragen of aanvullingen?

©(Foto: eigen foto)