• Alle

Conferentie “Er is Genoeg”

zaterdag 1 oktober 2022 12:30 - 18:00 uur


Praat mee over de armoede aanpak voor Schiedam - Een initiatief van Lions Schiedam te Riviere

Op 1 oktober wordt de conferentie “Er is genoeg” georganiseerd door Lionsclub Schiedam te Riviere met Soos Blauwhuis, Voedselbank Schiedam-Nieuwland, Kledingbank Schiedam, Stichting ‘Net niet genoeg’, Participatieraad Schiedam, Seniorenwelzijn, Wijk Onderneming Nieuwland en Stroomopwaarts.

Doel

Doel van de bijeenkomst is om kennis, informatie en ervaringen te delen en daarmee een bijdrage te leveren aan hoe de aanpak van armoede vormgegeven kan worden. Vanwege het belang van het onderwerp wordt de nieuwe gemeenteraad uitgenodigd om kennis te nemen van de problematiek en de impact die leven in armoede op mensen heeft, en zich te laten inspireren voor de aanpak van armoede. 

Doelen van de conferentie:

- Nieuwe raadsleden informeren en activeren (inwerken in deze problematiek)

- Input voor aanpak geven en invullen (waar is echt behoefte aan/echt nodig) 

- Partners in de stad verbinden (samen staan we sterk) 

- Mensen in armoede laten zien dat zij niet alleen staan

Voor wie?

·       Ervaringsdeskundigen (mensen in armoede)

·       Professionals (welzijn, zorg, medisch ed)

·       Mensen in het onderwijs en huisvesting

·       Lokale politici en ambtenaren

·       Buurtbewoners

·       Vrijwilligers, mantelzorgers, maatjes ed

Wat gaan we doen?

Bekijken de documentaire ‘Er is Genoeg’. 

In de documentaire zijn vijf mensen die in armoede leven gedurende 2,5 jaar gevolgd. Doel van de film is om burgers te betrekken in het armoedebeleid voor de stad. Deze betrokkenheid willen wij ook voor Schiedam

Luisteren naar gastsprekers.Input leveren voor een armoede aanpak met diegenen die met armoede te maken hebben.Genieten van een heerlijke lunch, hapjes en drankjes.Tot slot is er nog een goodie bag voor alle deelnemers.

Het volledige programma is: 

12.30 uur Inloop met feestelijke lunch

13.30 uur Welkom en aftrap met de burgemeester

13.40 uur Inleiding op de film door filmmaker

13.50 uur Film

14.50 uur Reactie op de film geven

15.20 uur Resultaten gehouden enquête delen

15.30 uur Gesprek met de zaal

16.30 uur Afronding

Tijd en locatie

1 Oktober 2022 vanaf 13.00 tot (uiterlijk) 18.00 uur in het WENNEKERPAND SCHIEDAM, Vijgensteeg 2, Schiedam


Correcties, vragen of aanvullingen?

Conferentie "Er is Genoeg" Conferentie "Er is Genoeg" ©(Foto: WJ ten Wolde)